กระดาษความร้อน กระดาษใบเสร็จ Standard

paper-02

ขนาด 57×38 มม.

  • ชนิดกระดาษ : กระดาษความร้อน
  • หน้ากว้างกระดาษ : 57 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน : 38 mm
  • กระดาษหนา : 65 gsm
  • กระดาษยาวประมาณ : 13± m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน : 14 (±1) mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายนอก : 16 (±1) mm
  • บรรจุกล่องละ : 100 ม้วน
paper-04

ขนาด 57×50 มม.

  • ชนิดกระดาษ : กระดาษความร้อน
  • หน้ากว้างกระดาษ : 57 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน : 50 mm
  • กระดาษหนา : 65 gsm
  • กระดาษยาวประมาณ : 18.5± m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน : 14 (±1) mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายนอก : 16 (±1) mm
  • บรรจุกล่องละ : 100 ม้วน
paper-06

ขนาด 80×80 มม.

  • ชนิดกระดาษ : กระดาษความร้อน
  • หน้ากว้างกระดาษ : 80 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน : 80 mm
  • กระดาษหนา : 65 gsm
  • กระดาษยาวประมาณ : 52± m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน : 14 (±1) mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายนอก : 16 (±1) mm
  • บรรจุกล่องละ : 10 ม้วน/ 20 ม้วน/ 50 ม้วน

กระดาษความร้อน กระดาษใบเสร็จ Premium

paper-01

ขนาด 57×38 มม.

  • ชนิดกระดาษ : กระดาษความร้อน
  • หน้ากว้างกระดาษ : 57 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน : 38 mm
  • กระดาษหนา : 65 gsm
  • กระดาษยาวประมาณ : 13± m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน : 14 (±1) mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายนอก : 16 (±1) mm
  • บรรจุกล่องละ : 100 ม้วน
paper-03

ขนาด 57×50 มม.

  • ชนิดกระดาษ : กระดาษความร้อน
  • หน้ากว้างกระดาษ : 57 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน : 50 mm
  • กระดาษหนา : 65 gsm
  • กระดาษยาวประมาณ : 18.5± m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน : 14 (±1) mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายนอก : 16 (±1) mm
  • บรรจุกล่องละ : 100 ม้วน
paper-05

ขนาด 80×80 มม.

  • ชนิดกระดาษ : กระดาษความร้อน
  • หน้ากว้างกระดาษ : 80 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน : 80 mm
  • กระดาษหนา : 65 gsm
  • กระดาษยาวประมาณ : 52± m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน : 14 (±1) mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายนอก : 16 (±1) mm
  • บรรจุกล่องละ : 10 ม้วน/ 20 ม้วน/ 50 ม้วน

กระดาษความร้อน กระดาษใบเสร็จ ขนาด 57×80 มม.

thermal paper 5780

ขนาด 57×80 มม.

  • ชนิดกระดาษ : กระดาษความร้อน
  • หน้ากว้างกระดาษ : 57 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน : 80 mm
  • กระดาษหนา : 65 gsm
  • กระดาษยาวประมาณ : 50± m
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน : 14 (±1) mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายนอก : 16 (±1) mm
  • บรรจุกล่องละ : 50 ม้วน

คำถามที่พบบ่อย

Vprint3-5-03
กระดาษวาโยพิมพ์ชัดหรือไม่?
 • พิมพ์ชัดทุกม้วน 100%
 • วาโยทำการทดสอบทุกลอตที่ผลิต
 • ทดสอบการพิมพ์ ด้วยตัวอักษรขนาดเล็ก เพื่อดูความคมชัดของเส้นที่พิมพ์ ความสม่ำเสมอของเส้นตัวอักษรที่พิมพ์แต่ละเส้นว่ามีความคมชัดสม่ำเสมอกันหรือไม่
 • ทดสอบการกระจายตัวของสารเคลือบความร้อน ว่ามีการเคลือบสารความร้อนทั่วถึงกระจายตัวได้ดีหรือไม่
 • เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้กระดาษวาโย ที่พิมพ์ชัด 100% ทุกม้วน
02web
ทำไมกระดาษความร้อนใบเสร็จวาโย ต้องหนา 65 แกรม?
 • เพื่อให้ไม่ยับจนถึงขนาดอ่านไม่ได้ ความหนาที่ 58 แกรม เมื่อพับใส่กระเป๋ากางเกง หรือกระเป๋าสตางค์ เมื่อคลี่ออกมา จะทำให้ตัวหนังสือจางเนื่องจากกระดาษยับเกินไป
 • วาโยจึงปรับความหนากระดาษเป็น 65 แกรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
03web
ทำไมกระดาษวาโย ไม่บรรจุ 5 ม้วนต่อแพค?
 • เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าได้ใช้ไปแล้ว 1 ม้วน จะเหลืออีก 1 ม้วน
 • สามารถห่อเก็บไว้ได้ทันที เพราะขนาดกระดาษที่ห่อมีความพอดีไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป
 • หากบรรจุ 5 ม้วนต่อแพค นำไปใช้ 1 ม้วน เหลืออีก 4 ม้วน กว่าจะใช้จนหมด ทำให้บรรจุภัณฑ์ฉีกขาด กระดาษโดนแสง ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ( ตัวหนังสือจะจางเพราะสารเคมีที่เคลือบกระดาษคุณภาพลดลง )
04web
ทำไมกระดาษวาโย ต้องห่อฟอยล์สีทอง?
 • เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และความสวยงามน่าใช้
 • หากใช้พลาสติกใส บรรจุแบบ ( Wrap ) เมื่อลูกค้าซื้อไปนำไปเก็บไว้ในสต็อก หรือคลังสินค้า จะทำให้อายุสารเคมีความร้อนที่เคลือบผิวกระดาษสั้นลง เพราะสารเคมีความร้อนที่เคลือบกระดาษมีความไวต่อแสง
 • หากใช้พลาสติกสีดำห่อ สีจากถุงพลาสติกจะติดที่กระดาษรอบนอกทำให้ต้องดึงกระดาษทิ้ง 1 รอบเกิดความสูญเสียโดยไม่จำเป็น
05web
ทำไมกระดาษวาโย จึงต้องเป็นแกนพลาสติก?
 • เพื่อยืดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 • การใช้แกนกระดาษ ทำให้แกนเป็นขุย ติดในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จทำให้อายุเครื่องหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จสั้นลง
06web
ทำไมกระดาษวาโย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม.?
 • เพื่อให้ลูกค้าได้กระดาษเต็มม้วนตามจำนวน และสะดวกในการเปลี่ยนกระดาษ
 • ทำขนาดเล็กพอเหมาะกับมือขณะเปลี่ยน คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14 มิลลิเมตร + ความหนา 1 มิลลิเมตร ( บน+ล่าง ) = เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก 16 มิลลิเมตร เพือความสะดวกสบายในการเปลี่ยนม้วนกระดาษ
 • หากแกนเล็กกว่านี้จะทำให้การจับแกนเวลาเปลี่ยนกระดาษไม่พอดีมือ
 • สามารถทำให้ขนาดแกนพลาสติกใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่?
 • สามารถทำได้ แต่จะทำให้ลูกค้าได้ปริมาณกระดาษที่น้อย หรือสั้นลงต่อม้วน วาโยจึงไม่ทำเพราะ เราต้องการทำการ ค้า ซื้อ ขาย กับลูกค้า อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา เพื่อให้ลูกค้าได้กระดาษเต็มตามจำนวนที่ระบุในการสั่งซื้อ
8080
ขนาดกระดาษ 80×80 มม. คืออะไร?
 • 80 เลขสองหลักแรก คือหน้ากว้างของกระดาษ
 • ถ้า 80 คือกระดาษมีความกว้าง 80 มม. หรือ 8 ซม.
 • ถ้า 57 คือกระดาษมีหน้ากว้าง 57 มม. หรือ 5.7 ซม.
 • สองหลักต่อมาคือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางม้วน
 • ถ้าสั่งซื้อกระดาษขนาด 80×80 มม. ต้องได้หน้ากว้าง 78-79 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 78-79 มม. เนื่องจากหาก 80 มม.เต็มจะแน่นทำให้เครื่องพิมพ์บางรุ่นปิดไม่ได้ ขนาดหน้ากว้างกระดาษ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณลบ 1-2 มม.