Vbox

กล่องใส่เงินเปลี่ยนกะแคชเชียร์

ช่องเก็บเงิน Vbox
ช่องธนบัตร / ช่องเหรียญ
 • 6 ช่องธนบัตร สามารถปรับขนาดได้ มีตัวล็อค
 • 8 ช่องเหรียญ
money box size ขนาดของกล่องเก็บเงิน
ขนาด ( CM )
 • 46 ( W ) x 17 ( D ) x 10 ( H )
 • นน. 5 Kg
double lock ระบบล็อค 2 ชั้น
การล็อค
 • ระบบล็อค 2 ชั้น ( ด้านหน้าและฝาครอบด้านบน )
แข็งแรงทนทาน Vbox
แข็งแรงทนทาน
 • อายุการใช้งานมากกว่า 1,000,000 ครั้งการ เปิด – ปิด

 

Our Certificate

CE-2
 • ได้รับมาตรฐาน CE
 • CE จะใช้ในการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคำสั่งของสหภาพยุโรปด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
240px-C.C.C.-Logo.svg
 • ได้รับมาตรฐาน CCC
  CCC (China Compulsory Certification) เป็นเครื่องหมายความปลอดภัยภาคบังคับ คือข้อกำหนดที่บังคับใช้กับทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศจีน กระบวนการรับรอง CCC ประกอบด้วยการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
  ตรวจสอบโรงงานและการจัดทำเอกสาร
FCC
 • ได้รับมาตรฐาน FCC
 • FCC เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุของรัฐบาลสหรัฐฯ ออกโดยคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร เพื่อวางระเบียบให้แก่ อุปกรณ์ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ให้บริการการสื่อสารระหว่างรัฐ และงานให้บริการระหว่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐฯ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสัญญาณความถี่วิทยุ ซึ่งอาจจะไปรบกวนการกระจายสัญญาณทางธุรกิจ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ต้องได้รับการรับรองจาก FCC ก่อนที่จะนำเข้ามาขายในประเทศสหรัฐฯ